24 may. 2012

Trivial dels animals

L’OCA DELS ANIMALS

Objectiu:
Ser el primer en arribar a la casella central “ARRIBADA”, anant avançant diferents
posicions segons la tirada dels daus, i segons les condicions de cada casella. Els propis
companys seran els responsables d’observar i valorar si la resposta de la casella és
correcta.
Material i jugadors:
- La taula de joc.
- Una fitxa de diferent color per cada jugador i un dau.
- Fitxes amb preguntes.
- Jugadors: de 2 a 4 que aniran tirant per ordre.


Regles del joc:
ANIMALS: caselles 1, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 20 i 26. Si es cau en una d’aquestes caselles
haurem de dir de quin animal es tracta; si és ovípar o vivípar; si és domèstic o salvatge i
si és mamífer, au, peix, amfibi o rèptil.
A més, si es cau en una d’aquestes caselles es passarà a l’altre i es podrà tornar a tirar
el dau:
- Si caiem en la casella número 1 (àguila) anirem a la número 4 (ocell) i direm
“D’ocell a ocell i tir perquè em toca”.
- Si caiem en la casella número 7 (serp) anirem a la número 11 i direm “De rèptil
a rèptil i tir perquè em toca”
- Si caiem en la casella número 9 (lleó) anirem a la número 14 (dofí) i direm “De
mamífer a mamífer i tir perquè em toca”
- Si caiem en la casella número 17 (cavallet de mar) anirem a la número 20 i
direm “De peix a peix i tir perquè em toca”
- Si caiem en la casella número 7 (serp) anirem a la número 11 i direm “De rèptil
a rèptil i tir perquè em toca”


POU: casella 12. Si es cau en aquesta casella estarà un torn sense jugar.
PRESÓ: casella 23. Si es cau en aquesta casella, el jugador haurà d’estar un torn sense
jugar.
ARRIBADA: casella 28. Es necessari treure els punts justos per entrar, sinó s’haurà de
retrocedir tantes caselles com el nombre del dau ens indiqui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario