13 feb. 2012

Sa Tortuga i s'eriçó

La tortuga centenària

Objectius:
 1. Valorar la vida animal pròpia de ses Illes Balears
 2. Reconèixer les característiques de l’ecosistema de la garriga, propi de ses Illes.
 3. Identificar uns quants animals autòctons de ses Illes i algunes de les seves característiques.
 4. Millorar l’expressió oral i escrita
 5. Adquirir pràctica amb l’habilitat de planificar un text i elaboració de resums.
 6. Assumpció de responsabilitats en vers a un compromís amb altres persones.

Activitats:

 1. Pintar els dibuixos: pg 8, 13, 14, 17, 20,
 2. Després de llegir un parell de capítols, a cada sessió podem redactar entre tots els capítols de forma resumida, amb menys diàleg. (adaptat a nivell d’infantil).
 3. Elaborar titelles dels personatges del conte a partir dels dibuixos i representar el conte que hem resumit.
  1. Titelles necessàries: rellotge, eriçó, tortuga, sol, ca, metge, infant (podem pintar els dibuixos, aferrar-los a una cartolina per davant i per darrere i aguantar-los amb palets de fusta com els dels gelats).
  2. Per grups. Cada grup podria representar un troç del conte amb les titelles i anar a les classes d’infantil o de primer de primària a contar el conte.
  3. Regalar als alumnes d’infantil un dibuix de la garriga per a que pintin en ella la tortuga del conte (pg, 17).

 1. Visita a Natura Parc
  1. Elaborar fitxes amb dibuixos dels animals que hem vist: Nom de l’animal, descripció, on viu? Característiques de l’hàbitat.

Temporalització
Sessió 1
Presentació del conte, coneixements previs, explicitació d’objectius.
Sessió 2
Lectura de 4 capítols. Començar a pintar dibuixos (15 min).
Sessió 3
Resumir els capítols
Sessió 4
Lectura de 4 capítols més. Pintar dibuixos, elaborar titelles (15 minuts)
Sessió 5
Resumir capítols
Sessió 6
Acabar de llegir i resumir en cas que sigui necessari.Les titelles podrien acabar-se a sessions de plàstica.

Sessió 7
Pràctica de representació del conte (hem de quedar amb les mestres d’infantil per anar a representar)

No hay comentarios:

Publicar un comentario